Wynajem

Wynajem staje się coraz bardziej powszechną formą finansowania użytkowanych przez firmy maszyn. W krajach Europy zachodniej stanowi on już ponad 60% dostaw nowych urządzeń. W ostatnich dwóch latach w Polsce zaobserwowano zdecydowany wzrost popularności tego typu formy finansowania, co oznacza, iż również w naszym kraju przekonano się do wynajmu, który w swojej prostocie jest zdecydowanie wygodniejszy dla klienta niż zakup nowego wózka.

Proponujemy trzy możliwości wynajmu nowych jak i używanych wózków widłowych:

  • wynajem krótkoterminowy (od doby do 30 dni)
  • wynajem średnioterminowy (powyżej 30 dni do 12 miesięcy)
  • wynajem długoterminowy (powyżej 12 miesięcy)

Możliwość Wynajmu Krótko i Średnioterminowego pozwala menadżerowi firmy szybko zareagować i podejmować odpowiednie decyzje w planowej realizacji celów poprzez dostosowywanie wielkość floty wózków do chwilowo zwiększonych obciążeń i nieprzewidzianych okoliczności.

Wynajem Długoterminowy daje firmie duże korzyści płynące z użytkowania wózków, a jednocześnie ogranicza problemy wynikające z własnego ich posiadania. Jest to korzystna forma finansowania własnego biznesu bez ponoszenia nakładów na środki trwałe i zarządzanie nimi.

Wózek widłowy zawsze dopasowujemy do osobistych preferencji klienta oraz do specyfiki warunków w jakich przyjdzie mu pracować. Wynajem realizujemy w opcji z pełnym serwisem (w jego cenie są wszystkie koszty eksploatacji wózka oprócz kosztu zużytych opon i wideł) oraz standardowej (cena nie zwiera kosztów materiałów eksploatacyjnych, a także kosztu zużytych opon i wideł).

Każdy wózek poddawany jest okresowym przeglądom oraz posiada aktualne badania techniczne dopuszczające go do ruchu wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Tak naprawdę Wynajem Długoterminowy swojej formie porównywalny jest do leasingu z tą jednak różnicą, że w przypadku full opcji mają Państwo zapewniony pełen serwis wózka widłowego w trakcie całego czasu trwania umowy, a w przypadku leasingu ponoszą Państwo koszty okresowych przeglądów, wymiany płynów eksploatacyjnych, napraw, przeglądów UDT i tym podobnych. Tak więc zdecydowanie korzystniejszą formą finansowania jest wynajem długoterminowy.

Korzyści wynikające z wynajmu długoterminowego:

  • brak początkowego zaangażowania kapitału własnego
  • przejrzystość w kosztach utrzymania taboru wózków
  • brak konieczności utrzymywania przeszkolonych mechaników, budynków warsztatowych, odpowiedniego zapasu części zamiennych
  • zaliczanie kwot za wynajem w koszty uzyskania przychodu
  • brak problemów związanych ze sprzedażą zużytego i niepotrzebnego sprzętu
  • pełna dyspozycyjność maszyn oraz opieka techniczna zakładająca podstawienie wózka zastępczego w przypadku awarii

Wszystkich zainteresowanych bardziej szczegółową ofertą wynajmu, prosimy o kontakt.