Wynajem

Wynajem staje się coraz bardziej powszechną formą finansowania użytkowanych przez firmy maszyn. W krajach Europy zachodniej stanowi on już ponad 60% dostaw nowych urządzeń. W ostatnich dwóch latach w Polsce zaobserwowano zdecydowany wzrost popularności tego typu formy finansowania, co oznacza, iż również w naszym kraju przekonano się do wynajmu, który w swojej prostocie jest zdecydowanie wygodniejszy dla klienta niż zakup nowego wózka.

Wynajem krótkoterminowy

od doby do 30 dni

Wynajem średnioterminowy

powyżej 30 dni do 12 miesięcy

Wynajem długoterminowy

powyżej 12 miesięcy

Możliwość wynajmu krótko i średnioterminowego pozwala menadżerowi firmy szybko zareagować i podejmować odpowiednie decyzje w planowej realizacji celów poprzez dostosowywanie wielkość floty wózków do chwilowo zwiększonych obciążeń i nieprzewidzianych okoliczności.

Wynajem długoterminowy daje firmie duże korzyści płynące z użytkowania wózków, a jednocześnie ogranicza problemy wynikające z własnego ich posiadania. Jest to korzystna forma finansowania własnego biznesu bez ponoszenia nakładów na środki trwałe i zarządzanie nimi.

Korzyści wynikające z wynajmu długoterminowego

Wynajem długoterminowy w swojej formie porównywalny jest do leasingu z tą jednak różnicą, że w przypadku full opcji mają Państwo zapewniony pełen serwis wózka widłowego w trakcie całego czasu trwania umowy, a w przypadku leasingu ponoszą Państwo koszty okresowych przeglądów, wymiany płynów eksploatacyjnych, napraw, przeglądów UDT i tym podobnych. Tak więc zdecydowanie korzystniejszą formą finansowania jest wynajem długoterminowy.

Zapewniamy

Dopasowanie do klienta

Wózek widłowy zawsze dopasowujemy do osobistych preferencji klienta oraz do specyfiki warunków w jakich przyjdzie mu pracować. Wynajem realizujemy w opcji z pełnym serwisem (w jego cenie są wszystkie koszty eksploatacji wózka oprócz kosztu zużytych opon i wideł) oraz standardowej (cena nie zwiera kosztów materiałów eksploatacyjnych, a także kosztu zużytych opon i wideł).

Każdy wózek poddawany jest okresowym przeglądom oraz posiada aktualne badania techniczne dopuszczające go do ruchu wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Wszystkich zainteresowanych bardziej szczegółową ofertą wynajmu, prosimy o kontakt.